Mar 09 2020

Konkurs BHP

 

Szanowni Państwo 

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie podobnie jak w latach ubiegłych prosi o Państwa zaangażowanie w realizacje już XX Ogólnopolskiego konkursu wiedzy z zakresu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

 

Przypominamy, że uczestnikami konkursu mogą być pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu i uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy. Cechy zgłaszają swoje zespoły na załączonych kartach zgłoszeniowych do 27.03.2020r.

Etap Regionalny Konkursu odbędzie się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 21.04.2020r. o godzinie 10.00 w sali 131. Jak co roku na uczestników czekamy ze śniadaniem już od godziny 9.30.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.Bliższe informacje Biuro Cechu ul. Skłodowskiej 15, 12-100 Szczytno tel. kontaktowy 89 624 20 19 ; 664 734 243