Lis 26 2019

Szkolenie Kwalifikacyjne

CECH  RZEMIEŚLNIKÓW  I  PRZEDSIĘBIORCÓW  W  SZCZYTNIE

                   organizuje kursy kierowane dla Firm pracowników i osób fizycznych w celu uzyskania uprawnień elektrycznych z grupy 1 ( G 1 ) na dozór i eksploatację    ( D i E )

   uprawnienia elektryczne SEP do 1 Kv

   uprawnienia elektryczne SEP do 15 Kv

   uprawnienia elektryczne SEP bez ograniczeń

   uprawnienia elektryczne SEP eksploatacyjne

   uprawnienia eksploatacji agregatów, zespołów prądotwórczych o mocy do 50 Kh

   uprawnienia eksploatacji agregatów, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 Kh

   uprawnienia dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem wytwarzających, przesyłających ciepło ( dla palaczy CO )

   uprawnienia gazowe eksploatacja / dozór urządzeń instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi.

TERMIN SZKOLENIA ODBĘDZIE SIE W DNIU 12-13 GRUDNIA 2019 GODZ. 15.00 egzamin w dniu 14 grudnia 2019 godz. 8.00

w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie ul. M.C Skłodowskiej 15. Tel 89 624 20 19, 664 734 243

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu na poszczególne uprawnienia uczestnik otrzyma zaświadczenie o uprawnieniach.