Lis 14 2019

Zaproszenie pracodawców do Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

oraz

Podstarszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie

mają zaszczyt zaprosić na

spotkanie

pt. Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym,

 

które odbędzie się

w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 16.00

w Auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18

 

Program:

1.Powitanie gości.

2.Kształcenie zawodowe młodocianych pracowników w świetle obowiązującego prawa.

3.Organizacja kształcenia młodocianych w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie.

4.Współpraca na płaszczyźnie szkoła – pracodawca – CECH Rzemieślników i Przedsiębiorców.

5.Prwa i obowiązki pracodawcy w kontekście zatrudnienia młodocianego pracownika.

6.Dyskusja – Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym.

 

 

 

Przewidywany czas trwania spotkania: 2 godz.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 18.11.2019 r. – tel. 89 624 28 24

Krzysztof Marek Nowacki

 

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty