Kwi 06 2016

Zwiedzanie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 Szczytno

  • 08:41
  • Szczytno
W dniu 6 kwietnia 2016 r. Rzemieślnicy zostali zaproszeni na zwiedzanie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Szczytnie, oglądaliśmy gdzie uczniowie zdobywają umiejętności i przyuczają się do przyszłej pracy zawodowej. Po zwiedzaniu warsztatów odbyło się krótkie spotkanie z Dyrekcją oraz Kierownikiem praktyk w którym uczestniczył też Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Antoni Górski, poruszane były tematy szkolenia młodocianych pracowników oraz współpracy między szkołą a Cechem.